Generalist Story

เราให้ค่ากับความอดทน พยายาม มากเกินไปหรือเปล่า?

อยากชวนตั้งคำถามถึงเรื่องความพยายาม
เป็นคำถามและความย้อนแย้งว่าเมื่อไหร่ที่เราควรพยายาม เมื่อไหร่ควรเลิก

ก็ในเมื่อใคร ๆ ก็บอกว่าพยายามเป็นเรื่องที่ดีนี่
ดีจริงหรือเปล่า?
ดีในมุมมองไหน?
มาตั้งคำถามกันครับ

ระบบแพ้คัดออก กับสังคม

ระบบแพ้คัดออก กับสังคม
หรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า “single-elimination”
เป็นระบบที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีในการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ
ระบบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ หาคนที่เป็นที่ 1 อย่างง่ายและรวดเร็ว

ใช่ หัวใจของระบบนี้คือ ง่าย และรวดเร็ว !
ซึ่งมันดีมากกับความบันเทิง กับเทศกาลที่มีเวลาจำกัดจำเขี่ย

ไม่ใช่แค่คนไทยที่มี Thai Time

แน่นอนว่าผู้อ่านคงรู้จักคำว่า Thai Time กันอยู่แล้ว มันคือคำเรียกรวบ ๆ ถึงพฤติกรรมการมาสายของคนไทย แต่จากประสบการณ์การทำงานกับคนชาติอื่น ๆ มาบ้าง
ผมพบว่า ไม่ใช่แค่ Thai Time ที่ถูกขนานนาม ในแถบนี้มีชื่อประเทศตามด้วยคำว่า Time แทบจะทุกประเทศ

นั่งรถไฟไปขุนตาล อุทยานแห่งชาติเดียวที่ไปได้ด้วยรถไฟล้วนๆ (ตอนที่ 1: ชีวิตบนรถไฟ)

จำไม่ได้ว่าทำไม…. 
แต่ “ดอยขุนตาล” กลายเป็นหนึ่งเป้าหมายที่อยากจะไป ประกอบกับตอนนั้นเค้าฮิตเรื่อง bucket list มาก พวกประเภท 100 สิ่งที่ต้องทำก่อนตาย อะไรทำนองนี้ เลยเอาการนั่งรถไฟไปดอยขุนตาลใส่ไว้ใน bucket list ด้วย

ยากกว่าการตั้งคำถาม อาจจะเป็นการถูกตั้งคำถาม

แน่นอนว่าการตั้งคำถามนั้นเป็นเรื่องยาก
เพราะจากชีวิตการเป็นวิทยากรมาหลายปี
น้อยคนมากที่จะสามารถตั้งคำถามได้ ส่วนใหญ่เงียบหาย
แต่สิ่งที่ยากกว่าคือการถูกตั้งคำถาม