Generalist Story

ความปวดร้าวของคนนอกฝูง

52.5Hz ก็เกิดจากจุดนั้น….
จุดที่เรารับรู้ว่าเราอาจไม่ได้มีคลื่นความถี่ที่เข้ากับฝูงได้
และที่น่าเศร้ากว่านั้น คือความถี่นี้อาจไม่มีใครสามารถรับฟังหรือเข้าใจมันได้เลยด้วยซ้ำ
มันอาจมีคนได้ยิน แต่ไม่มีใครตีความได้

เมื่อความแค้นไม่ใช่แค่ของหวานยังเป็นพลังงานที่กระตุ้นให้เรามีชีวิตอยู่ด้วย

เมื่อประโยค
“บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ”
ถูกนำมาชำระทีละนิด ว่าทำไมการแก้แค้นถึงอาจไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่สังคมบอกเราก็ได้

เพราะคนธรรมดามันน่าเบื่อ โลกจึงถูกปกครองด้วยคนโง่และคนบ้า

มนุษย์เรามีธรรมชาติ 2 อย่างที่ขัดแย้งกันในตัวเองคือ ความสบายใจ(comfortable) และความน่าตื่นเต้น(Excite)
ความสบายใจมักเกิดจากการที่เรารู้สึกคุ้นเคย ปลอดภัย เข้าใจ
ในขณะที่ความตื่นเต้นคือการที่เราเผชิญกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ไม่คุ้นเคย ไม่เข้าใจ

สำนักแห่งความชั่วคราว

หากเราไม่เชื่อว่ากลไกการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
หากเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าและวันพิพากษามีจริง

…. แล้วเรามีชีวิตไปเพื่ออะไร ?