Generalist Story

ข่าวลวง ภัยคุกคามแห่งยุคสายธารข้อมูล

มีข่าวออกมาทุก 10 วินาที ผมนั่งมอนิเตอร์ฟีด #ถ้ำหลวง อยู่เรียกว่าอ่านไม่ทันต้องจับกระแสอารมณ์เอาอย่างเดียว

จะว่าไปนี่เป็นสถานการณ์ที่บีบอัดเอาสภาพการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยเรา มาไว้ให้เห็นในช่วงเวลาสั้นๆเลยทีเดียว….