Generalist Story

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกนี้ไม่มีการโกหก

การโกหกเป็นความสามารถของมนุษย์ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากการมีจิตนาการ มนุษย์ทุกคนต้องเคยโกหกหลายร้อยครั้งในชีวิต (เป็นอย่างน้อย รวมถึงกรณีที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆหรือไม่บอกความจริงทั้งหมดด้วย)

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าโลกเราไม่สามารถโกหกกันได้มันคงเป็นความประหลาดพิลึกพิลั่นเหมือนกันนะ 

นิสัยของเหล่านักคิดตัวจริง

Adam Grant ผู้เขียนหนังสือ Originals: How Non-Conformists Move the World
ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบเล่มหนึ่ง ที่เล่าถึงคนที่เป็น “Originals” ซึ่ง “Originals” ที่ว่านี่คือคนที่มีไอเดียที่แปลกใหม่และสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลก