Generalist Story

เมื่อความเป็นมาตรฐานกำลังฆ่ามหาวิทยาลัย

ช่วงหลายวันก่อนจู่ๆก็มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยกำลังเจอกับวิกฤติ…. และต้องมีการเลย์ออฟอาจาร์ยบางส่วน บางมหาวิทลัยต้องยื่นขอปิดทำการไป

นิสัยของเหล่านักคิดตัวจริง

Adam Grant ผู้เขียนหนังสือ Originals: How Non-Conformists Move the World
ซึ่งเป็นหนึ่งในหนังสือที่ผมชอบเล่มหนึ่ง ที่เล่าถึงคนที่เป็น “Originals” ซึ่ง “Originals” ที่ว่านี่คือคนที่มีไอเดียที่แปลกใหม่และสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับโลก