Generalist Story

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัว (แด่วันสิ่งแวดล้อมโลก)

เมื่อวาน (วันที่ 5 มิถุนายน) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
แม้ว่าจะมีคนโพสรูปหรือข้อความหรือคำขวัญอะไรมากมาย ทุกคนตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะขยะ มลพิษ ภัยแล้ง การตัดไม้ทำลายป่าล้วนมีอยู่จริงและเป็นเรื่องน่ากังวล

แต่ทำไมเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องไกลตัวของพวกเรา(คนเมืองหลวง) เสียเหลือเกิน ….

ครบรอบ 8 ปีจากการสอนครั้งแรก (พูดถึงเรื่องการศึกษาและการเรียนรู้ Podcast KaaS EP.1)

พอดีเพิ่งผ่านครบรอบการสอนครบ 8 ปีมาพอดี ในฐานนะที่เป็นนักเรียนมากว่า 20 ปี เป็นคนสอนมาเกิน 8 ปี และเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิต อยากมาบ่นเรื่องของการเรียนกันหน่อย