Generalist Story

อาหารคืองานทดลอง (ลองเล่นกับรสอูมามิ)

3 ความสามารถหลัก ที่ทำให้คนทำอาหารทำอาหารแล้วอร่อยคือ การควบคุมอุณหภูมิ การรู้วิธีการจัดการกับวัตถุดิบ และการรู้จักใช้รสชาติ