Generalist Story

เมื่อความเป็นมาตรฐานกำลังฆ่ามหาวิทยาลัย

ช่วงหลายวันก่อนจู่ๆก็มีคนพูดถึงประเด็นเรื่องมหาวิทยาลัยกำลังเจอกับวิกฤติ…. และต้องมีการเลย์ออฟอาจาร์ยบางส่วน บางมหาวิทลัยต้องยื่นขอปิดทำการไป