52.5 Hz

Posted by

วาฬทั่วไปจะส่งเสียงร้องในย่านความถี่ 10 – 39Hz

แต่มีวาฬตัวหนึ่งส่งเสียงในย่านความถี่ 52Hz
ไม่ว่ามันจะส่งข้อความอะไรออกไปไม่เคยมีวาฬตัวไหนได้ยินเสียงของมัน
เสมือนหนึ่งว่ามีมันเพียงตัวเดียวในโลก

มนุษย์เราแม้ใช้ภาษาเดียวกันในย่านความถี่ที่ได้ยินถึงกัน
แต่ก็มีมากมายที่เราไม่เข้าใจกัน
เพราะเราพิจารณาจากมุมมองของเราเอง
มุมมองที่ไม่ได้อยู่ในความถี่เดียวกัน
มุมมองที่เราเลือกที่จะตัดสินจากความถี่ที่เรารู้จัก
มุมมองที่เราไม่อยากรับฟังความถี่ที่เราไม่คุ้นเคย

52.5Hz พยายามเปล่งเสียงผ่านความถี่ที่คุณอาจไม่คุ้นเคย
ความถี่ที่จะพยายามส่งซ้ำๆ เพื่อสะท้อนไปมากับเรื่องราวรอบตัว
ผ่านการบอกเล่า ตั้งคำถาม และท้าทาย
เพื่อที่ว่าอาจจะมีใครซักคนได้ยินและเปิดรับย่านความถี่ใหม่ๆของมัน
เมื่อคุณรับรู้มากกว่าความถี่ที่ใช้ประจำ
โลกของคุณจะขยายออกไป และมีดินแดนใหม่ๆที่เราสามารถออกสำรวจ

และสุดท้ายเพื่อให้ “มัน” ได้รู้ว่า…..
“มัน” ไม่ได้เป็นแค่วาฬตัวเดียวในโลก ….

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s