Generalist Story

การสูญเสีย (Loss)

นชีวิตคนคนหนึ่งเต็มไปด้วยความสูญเสียมากมาย …

ในวัยเยาว์เราแค่สูญเสียของรักเล็กๆน้อยๆ เราก็ร้องไห้ฟูมฟายเหมือนว่าเราสูญเสียโลกทั้งใบ แต่เมื่อเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเราเริ่มเคยชินกับความสูญเสีย ความสูญเสียเดิมๆที่เคยทำให้เราจะเป็นจะตายนั้นกลับมีน้ำหนักในหัวใจเราลดลงอย่างน่าตกใจ