Generalist Story

ความปวดร้าวของคนนอกฝูง

52.5Hz ก็เกิดจากจุดนั้น….
จุดที่เรารับรู้ว่าเราอาจไม่ได้มีคลื่นความถี่ที่เข้ากับฝูงได้
และที่น่าเศร้ากว่านั้น คือความถี่นี้อาจไม่มีใครสามารถรับฟังหรือเข้าใจมันได้เลยด้วยซ้ำ
มันอาจมีคนได้ยิน แต่ไม่มีใครตีความได้

เมื่อความแค้นไม่ใช่แค่ของหวานยังเป็นพลังงานที่กระตุ้นให้เรามีชีวิตอยู่ด้วย

เมื่อประโยค
“บุญคุณต้องทดแทน ความแค้นต้องชำระ”
ถูกนำมาชำระทีละนิด ว่าทำไมการแก้แค้นถึงอาจไม่ได้เป็นปัญหาอย่างที่สังคมบอกเราก็ได้

เพราะคนธรรมดามันน่าเบื่อ โลกจึงถูกปกครองด้วยคนโง่และคนบ้า

มนุษย์เรามีธรรมชาติ 2 อย่างที่ขัดแย้งกันในตัวเองคือ ความสบายใจ(comfortable) และความน่าตื่นเต้น(Excite)
ความสบายใจมักเกิดจากการที่เรารู้สึกคุ้นเคย ปลอดภัย เข้าใจ
ในขณะที่ความตื่นเต้นคือการที่เราเผชิญกับสิ่งที่คาดเดาไม่ได้ ไม่คุ้นเคย ไม่เข้าใจ

สำนักแห่งความชั่วคราว

หากเราไม่เชื่อว่ากลไกการเวียนว่ายตายเกิดมีจริง
หากเราไม่เชื่อว่าพระเจ้าและวันพิพากษามีจริง

…. แล้วเรามีชีวิตไปเพื่ออะไร ?

ไม่มีความหวัง / สิ้นหวัง / ถูกทำลายความหวัง

จุดเด่นที่ทำให้มนุษย์ก้าวมาเป็นผู้ควบคุมกฏในโลกได้นั่นคือ จินตนาการ
ไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการถึงสิ่งที่สัมผัสไม่ได้เช่น นิทาน ศาสนา วิญญาณ
หรือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง เช่น อนาคต

สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอย่างกระตือรือล้น มีเป้าหมาย
และพร้อมจะทำอะไรที่พัฒนาทั้งตัวเองและมวลมนุษยชาติไปข้างหน้าได้เพราะเชื่อว่า พรุ่งนี้ที่ดีมีอยู่

สิ่งนั่นเรียกสั้น ๆ ว่า “ความหวัง”

Do and Don’t เมื่อ backpack ฉบับข้าพเจ้า

เวลาไปท่องเที่ยว ข้าพเจ้าจะมี Do and Don’t ของตัวเอง

ซึ่งมักทำให้เราต้องหงุดหงิดกับคนที่ไปด้วย
หรือไม่ก็ทำให้คนที่ไปด้วยหงุดหงิดอยู่บ่อย ๆ
แต่ก็ทำให้การเที่ยวของเราปลอดภัยอยู่เสมอ ๆ