Generalist Story

สัมภาษณ์คุณเจนนักวิ่งบางแสนร้อย อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็ง (podcast stupid tourist EP.3)

อดีตผู้ป่วยโรคมะเร็วต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายที่ต่อสู้เอาชนะโรคร้ายจนกลายมาเป็นนักวิ่งฝีเท้าดี ซึ่งจะมาร่วมวิ่งบางแสนร้อยกิโลเมตรกับพวกเราด้วย ล่าสุดเพิ่งไปวิ่งจบรายการ Rinjani100 ระยะ 36 กิโลเมตรมา จะมาเล่าให้พวกเราฟังถึงเส้นทางการเดินทางและต่อสู้จนไปถึงเหตุผลที่เข้ามาร่วมวิ่งในรายการ บางแสนร้อยด้วย