Generalist Story

ไม่มีความหวัง / สิ้นหวัง / ถูกทำลายความหวัง

จุดเด่นที่ทำให้มนุษย์ก้าวมาเป็นผู้ควบคุมกฏในโลกได้นั่นคือ จินตนาการ
ไม่ว่าจะเป็นการจินตนาการถึงสิ่งที่สัมผัสไม่ได้เช่น นิทาน ศาสนา วิญญาณ
หรือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ยังมาไม่ถึง เช่น อนาคต

สิ่งเหล่านี้ทำให้มนุษย์สามารถมีชีวิตอย่างกระตือรือล้น มีเป้าหมาย
และพร้อมจะทำอะไรที่พัฒนาทั้งตัวเองและมวลมนุษยชาติไปข้างหน้าได้เพราะเชื่อว่า พรุ่งนี้ที่ดีมีอยู่

สิ่งนั่นเรียกสั้น ๆ ว่า “ความหวัง”

Do and Don’t เมื่อ backpack ฉบับข้าพเจ้า

เวลาไปท่องเที่ยว ข้าพเจ้าจะมี Do and Don’t ของตัวเอง

ซึ่งมักทำให้เราต้องหงุดหงิดกับคนที่ไปด้วย
หรือไม่ก็ทำให้คนที่ไปด้วยหงุดหงิดอยู่บ่อย ๆ
แต่ก็ทำให้การเที่ยวของเราปลอดภัยอยู่เสมอ ๆ