Generalist Story

หมดไฟ (Burnout)

หมดไฟหรือ Burnout กลายเป็นคำธรรมดาๆของคนในยุคเราไปเสียแล้ว โดยเฉพาะวัยกลางคน

ผมเองก็ประสบกับภาวะหมดไฟอยู่บ่อยๆ อาการก็มีตั้งแต่ ไม่อยากทำอะไร, รู้สึกว่าตัวเองด้อยค่า, เหนื่อยง่าย, หมดแรง, หงุดหงิด, ไม่มีสมาธิ สิ่งบันเทิงเดิมๆก็ช่วยได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราว พอหายก็อาจจะวนกลับมาเป็นได้ใหม่ อาการนี้ไม่ได้ส่งผลแต่กับงานที่เราทำเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตด้วย