Generalist Story

สิ่งแวดล้อมที่อยู่ไกลตัว (แด่วันสิ่งแวดล้อมโลก)

เมื่อวาน (วันที่ 5 มิถุนายน) เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก
แม้ว่าจะมีคนโพสรูปหรือข้อความหรือคำขวัญอะไรมากมาย ทุกคนตระหนักว่าปัญหาสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะขยะ มลพิษ ภัยแล้ง การตัดไม้ทำลายป่าล้วนมีอยู่จริงและเป็นเรื่องน่ากังวล

แต่ทำไมเรื่องสิ่งแวดล้อมดูเป็นเรื่องไกลตัวของพวกเรา(คนเมืองหลวง) เสียเหลือเกิน ….

บนเส้นทางของความฝัน

เป็นที่รู้กันว่า…
เมื่อปีนภูเขาที่มีความสูงเกิน 7000 เมตรจากระดับทะเล ปริมาณออกซิเจนจะลดลงจนทำให้มีปัญหากับการใช้ชีวิตได้  ไม่เพียงแต่ออกซิเจนที่น้อยลงจนน่าใจหายแต่อากาศยังมีสภาพแปรปรวนเป็นอย่างมาก และอุณภูมิที่ตั้งต้นอยู่ราว -20 องศาเซลเซียล ถ้าพลาดเพียงนิดเดียวก็เท่ากับต้องตาย